کافه نوشت ها

love-is-a-misunderstanding

یادم نیست

, , ۶۷ دیدگاه

یادم نیست طلوع اولین گل سرخ بود یا غروب آخرین نرگس زرد ؟! که پروانه ها تو را در من سرودند یادم نیست اولین شعرم را برای تو که باران کجا می خواند و پنجره…

خواندن نوشته ←

tomorrow-without-me

عشق تو …

, , ۶۴ دیدگاه

عشق… کودتای ست در کیمیای تن و شورشی ست شجاع بر نظم اشیاء و شوق تو عادت خطرناکی ست که نمی دانم چگونه از دست آن نجات پیدا کنم و عشق تو گناه بزرگی ست…

خواندن نوشته ←