کافه نوشت ها

love-is-a-misunderstanding

یادم نیست

, , ۱۹ دیدگاه

یادم نیست طلوع اولین گل سرخ بود یا غروب آخرین نرگس زرد ؟! که پروانه ها تو را در من سرودند یادم نیست اولین شعرم را برای تو که باران کجا می خواند و پنجره…

خواندن نوشته ←

tomorrow-without-me

عشق تو …

, , ۶۴ دیدگاه

عشق… کودتای ست در کیمیای تن و شورشی ست شجاع بر نظم اشیاء و شوق تو عادت خطرناکی ست که نمی دانم چگونه از دست آن نجات پیدا کنم و عشق تو گناه بزرگی ست…

خواندن نوشته ←

life-is-apple-picking

بهاران

, , ۵ دیدگاه

خدایا باور افسردگان را ، چون بهاران ، زندگانی ده و روح خستگان را هم ، خروشی جاودانی ده کویر قلب تنهایان ، به مهری آبیاری کن به کوی بی کسان، یک مهربانی ، آشنایی…

خواندن نوشته ←

کافه تنهایی - نوروز

سال نو مبارک …

, , ۳۵ دیدگاه

“به نام خوب خدا” یک گیاه در میانه زمستان به یاد تابستان گذشته نیست، بلکه متوجه بهاری است که از راه می رسد. گیاه روزهایی را که گذشته است به یاد نمی آورد، بلکه از…

خواندن نوشته ←