مطالب عاشقانه

عاشقانه - i love you

امــروز را بدهکاری…

, , ۶ دیدگاه

امـــروز نــه چـایـــم دارچیــن داشـت​ نـه قهـــوه ام شکــر نــه اینکــه نــخواهـم حـــوصله اش را نــداشتــم یعنـــی مــی دانـــی.. امـــروز نــبـودم نــه! امـــروز اصــلا نـبـــودم مــن کـه خیلــی وقـــت اسـت نـیـسـتـم امـــروز آفتــاب بـــود..بهــــار بــــود……

خواندن نوشته →